Elvira de Ruiter
Simon Dik
Duur
1 dagdeel (3 uur)
Locatie
Millennium Tower | Weena 690, 3012 CN Rotterdam
Kosten
€ 415,- exclusief BTW

Inhoud

Deze cursus wordt gegeven op donderdag 11 februari van 13.30 uur tot 16.30 uur en op dinsdag 9 maart van 09.30 uur tot 12.30 uur.  Bij inschrijving graag in de opmerkingen aangeven voor welke dag u zich inschrijft. 

De coronapandemie brengt een bestaand probleem naar de oppervlakte: duur scheefwonen. Van duur scheefwonen is sprake als de huurder een hoge huurprijs heeft in verhouding met zijn inkomen. Het is dus het tegenovergestelde van scheefwonen.

In het Sociaal Huurakkoord 2018, dat gesloten is tussen Aedes en de Woonbond, zijn al afspraken gemaakt om duur scheefwonen tegen te gaan. Nu komt ook de overheid in actie. De coronacrisis versterkt namelijk het belang om de aanpak van dure scheefwoners te versnellen.

Dit jaar geldt daardoor een wet die het mogelijk maakt om de huur eenmalig te verlagen. Wij bieden daarom een cursus aan waarin we de wet toelichten en focussen op de gevolgen voor de praktijk. Het doel van de cursus is dat u in één dagdeel helemaal op de hoogte bent van de grote veranderingen op het gebied van het huurprijzenrecht voor het komende jaar.

Enkele onderwerpen

  • Wat zijn de gevolgen voor de praktijk van de Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen?
  • Welke huurders komen in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging?
  • Onder welke omstandigheden moet de woningcorporatie een huurverlagingsvoorstel doen?
  • Kan de huurder ook zelf een huurverlagingsvoorstel doen?
  • Wat als de woningcorporatie en de huurder het niet eens worden over de eenmalige huurverlaging?
  • Kan een huurprijsverhoging voor een renovatie nog worden doorgevoerd als een huurder recht heeft op een eenmalige huurprijsverlaging?
  • Wat gebeurt er met de jaarlijkse huurprijsverhoging per 1 juli 2021?

Deze cursus wordt gegeven op donderdag 11 februari van 13.30 uur tot 16.30 uur en op dinsdag 9 maart van 09.30 uur tot 12.30 uur.  Bij inschrijving graag in de opmerkingen aangeven voor welke dag u zich inschrijft. 

Deze cursus is tevens geschikt als in-company cursus.

Voor deze cursus is nog geen inschrijfmogelijkheid. Neem bij interesse contact met ons op. De cursus kan ook incompany worden verzorgd.

Themacursus
cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Adres
MilleniumTower
Weena 690
3012 CN Rotterdam

Postbus
Postbus 1929
3000 BX Rotterdam

Telefoonnummer
088-4520200

Faxnummer
088-4520245

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl