Elvira de Ruiter
Erik Boot
Duur
1 dagdeel (3 uur)
Locatie
Millennium Tower | Weena 690, 3012 CN Rotterdam
Kosten
€ 415,- exclusief BTW

Inhoud

Door de uitbraak van het coronavirus zijn niet-essentiële winkels en horeca grotendeels gesloten. Ondanks de steunmaatregelen van de overheid zullen veel bedrijven door die sluiting in grote financiële problemen raken. Als deze bedrijven huurder zijn, kunnen zij hun verhuurder om een huurprijsvermindering vragen. En als het water hen echt aan de lippen staat en een faillissement dreigt, kunnen zij sinds 1 januari 2021 een beroep proberen te doen op de nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord, waarmee zij hun verhuurder onder omstandigheden kunnen dwingen om een deel van een openstaande huurschuld kwijt te schelden.

Er zijn de afgelopen maanden al verschillende rechtszaken gevoerd door huurders van bedrijfsruimte die huurprijsvermindering eisten gedurende de periode dat zij vanwege de coronamaatregelen gesloten waren, met wisselend succes. In deze cursus leert u hoe rechters tot nu toe omgaan met dergelijke verzoeken, en hoe u zelf het beste kunt reageren op een verzoek tot huurprijsvermindering van een huurder.

Daarnaast wordt in deze cursus ingegaan op de nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord. Met deze wet kunnen huurders van bedrijfsruimte die een faillissement zien aankomen – bijvoorbeeld vanwege een coronasluiting – proberen een akkoord met hun schuldeisers (waaronder de verhuurder) af te dwingen. Ook kunnen huurders van bedrijfsruimte onder omstandigheden hun huurovereenkomst opzeggen. Nadat u deze cursus heeft gevolgd kent u de belangrijkste punten van de nieuwe wet en weet u hoe u moet omgaan met een verzoek van een huurder om een akkoord te sluiten.

Enkele onderwerpen

  • Heeft een huurder van bedrijfsruimte recht op huurprijsvermindering vanwege corona?
  • Zo ja, over welke periode en hoeveel?
  • Hoe moet u als verhuurder reageren op een verzoek tot huurprijsvermindering?
  • Wat zijn de gevolgen van de WHOA voor verhuurders?
  • Hoe moet u reageren op een verzoek van een huurder om akkoord te gaan met een verlaging van zijn openstaande schuld?

Deze cursus is ook geschikt om in-company te geven. Desgewenst kan de cursus zich dan toespitsen op één van de twee onderwerpen (huurprijsvermindering door corona of de WHOA).

Voor deze cursus is nog geen inschrijfmogelijkheid. Neem bij interesse contact met ons op. De cursus kan ook incompany worden verzorgd.

Themacursus
cursusaanbod huisvestingsadvocaten

Adres
MilleniumTower
Weena 690
3012 CN Rotterdam

Postbus
Postbus 1929
3000 BX Rotterdam

Telefoonnummer
088-4520200

Faxnummer
088-4520245

E-mail
secretariaat@huisvestingsadvocaten.nl